XERRADA ON-LINE SOBRE SEXUALITAT: Preparant-nos per als canvis a l’adolescència

Data xerrada: Divendres 28 de maig de 2021
Hora: 20:00h
Lloc: On-line
Preu: Gratuït 
Inscripció: enviant un correu prèviament a ampagarbi.esplugues@gmail.com

Parlarem sobre el que han de saber els infants quan s’apropen a l’etapa fèrtil i comencen a experimentar els canvis de l’adolescència, tot proporcionant recursos per acompanyar-los en aquest pas tan important.

Recomanada a famílies d’infants de 7-14 anys i als professionals que treballen amb aquesta franja d’edat.

Xarxes_Preparant-nos_Adolescència_GARBI

(descarregar el fullet de la Xerrada)

Data Límit inscripció: el mateix dia de la xerrada.

Nota: En cas d’estar interessat/a en associar-te a l’AMPA GARBI (Quota per associar-se: 0 euros) fes clic a: https://ampagarbiesplugues.com/fer-se-soci/

AMPA GARBÍ Esplugues

Assemblea General de l’AMPA – 28 de Novembre de 2019

El passat dijous 28 de Novembre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA. Podeu consultar la presentació de l’assemblea en aquest enllaç.

Constituïda a les 17h en segona convocatòria, es van aprovar per majoria absoluta els següents punts.

 • Estat de comptes
 • Pressupost curs 2019-2020
 • Quotes per als nous associats
 • Composició nova Junta
 • Planificació actuacions curs 2019-2020

Des de la Junta de l’AMPA volem agraïr l’assitència a les families associades presents.

AMPA GARBÍ ESPLUGUES

RESUM DE LA XERRADA: Altes capacitats a l’escola

(Podeu descarregar i consultar la presentació que va acompanyar la xerrada en aquest enllaç)

De nou volem agrair a les famílies que van assistir a aquesta darrera xerrada del curs. Aquest és un tema poc conegut i ple de mites, així que va ser molt positiu que algunes famílies el poguessin conèixer i d’altres hi poguessin aprofundir.

Les especialistes en altres capacitats del Centre Kepler, Maria Beltran i Erica Polini, van obrir la xerrada posant a prova als assistents: imaginem-nos a nens amb altes capacitats….

Les falses creences i clixés que envolten el món de les altes capacitats ens porta a imaginar-nos majoritàriament a:

 • Nens (no nenes)
 • Amb ulleres
 • Aplicats
 • Amb interès per la ciència i la tecnologia
 • Àvids lectors
 • Amb alt rendiment acadèmic
 • Introvertits….

Si fem una cerca d’imatges a Google amb les paraules “altes capacitats”, veurem que aquestes creences es reflecteixen a les fotos que se’ns mostren.

En realitat els nens i nenes amb altes capacitats són heterogenis i no sempre les seves capacitats són fàcils d’advertir. Nens i nenes amb baix rendiment acadèmic, extravertits, líders, sense interès en la lectura o la ciència poden ser també nens amb altes capacitats.

Mites vs. Realitats

1.- “No existeixen”

La capacitat intel·lectual de la població, es distribueix seguint una campana de Gauss. Segons això, en tota població hauríem de trobar entre un 5% i un 10% de persones amb altes capacitats, però només està diagnosticat un 2,2% de la població.

La realitat és que sí existeixen, però no sabem detectar-los o alguns dissimulen les seves capacitats per diferents motius.

2.- “Se’ls veu”

Si l’estereotip que rodeja les altes capacitats fos cert, serien fàcilment identificables, però aquesta no és la realitat. Moltes vegades la frase que diuen pares o mestres quan algú els diu que un determinat nen podria tenir altes capacitats és “No ho veig”.

 • No hi ha un tret diferencial per identificar-los.
 • No sempre demostren les seves capacitats:
  • Per falta d’oportunitats.
  • Per falta de suport emocional.
  • Per què ho tapin conscientment, especialment en el cas de nenes i adolescents, que volen formar part del grup i fugen de diferenciar-se. Aquest és el motiu pel qual a partir d’una determinada edat, va disminuint el nombre de nenes diagnosticades respecte al nombre de nens diagnosticats.
 • No existeix cap registre que permeti saber el nombre real d’alumnes diagnosticats.

3.- És una sort / és una desgràcia

Hi ha de tot. El que les altes capacitats tinguin un efecte positiu o negatiu depèn molt del context i de les oportunitat que els hi donem, i de si estem donant resposta a les seves necessitats.

4.- “Intel·lectualment si, però…”

Moltes vegades hi ha un conflicte entre el que perceben els pares i el que perceben i opinen els mestres i escoles. Fins i tot comptant amb un diagnòstic pot haver falta de consens entre mestres i pares.

5.- “Ja avancen sols”

Aquest mite és especialment present a les escoles.

Que un nen amb altes capacitats pugui avançar per si sol, depen del nen i de si troba suport a les seves necessitats.

Els ens amb altes capacitats, aprenen d’una manera diferent. No hi ha prou amb donar-los més continguts o més dificultat, o pot ser fins i tot un contraproduent fer-ho.

Dificultats que poden trobar:

 • No donar el mateix valor a l’esforç.
 • Que els hi costi trobar reptes personals.
 • Tenir baixa tolerància a la frustració.
 • Expectatives a vegades poc realistes, en pensar que tot els hi sortirà a la primera.

6.- “Si els ajudem, els discriminem”

Hi ha por per part dels pares a que etiquetin als seus fills. S’ha de normalitzar el fet de que tots som diferents i poden tenir necessitats diferents.

El més important és que les habilitats d’aquests nens no acabin esdevenint en un problema o una limitació.

Com són les persones amb altes capacitats?

Els poden caracteritzar tantes coses diferents, que només podem estudiar si hi són presents varies característiques de les que solen donar-se en molts d’aquests nens, per iniciar la sospita d’existència d’altes capacitats.

No ho podem saber del cert sense una avaluació.

Un dels trets és la fantasia i la gran capacitat per imaginar, o poder pensar en varies coses alhora. Durant la primària els hi pot anar bé per combatre l’avorriment, però l’hàbit pot esdevenir en un problema durant la secundaria, quan el nivell d’exigència és major i necessitarien estar totalment atents, ja que ells no s’hauran acostumat a mantenir una atenció sostinguda durant un temps determinat.

Altra característica que pot estar pressent és la vivència més intensa de les emocions. Està neurològicament demostrat que el desenvolupament intel·lectual acompanya a un major desenvolupament de les emocions. Quan són més petits els hi poden arribar a ser difícils de gestionar ja que encara no tenen la maduresa necessària.

Diversitat dins les AC: Tipologies

(Classificació del Departament d’Ensenyament).

Es considera que hi ha un o més talents simples, quan s’assoleix una competència del 95% en aquell àmbit.

En quan als talents complexes (talent acadèmic i el artístic/figuratiu), es consideren pressents quan hi ha una competència del 80% o superior.

Quan s’assoleix una competència del 75% o més en tots els àmbits, es classifica com a superdotació.

La precocitat es dona en nens que maduren cognitivament abans que la majoria dels seus companys. Amb els anys, les seves competències s’anivellen amb les de la resta. No es fa diferenciació en el seu tractament ja que mentre hi ha precocitat cognitiva, hi ha alta capacitat i es requereix el mateix tipus d’intervenció.

Els àmbits que reconeix el Departament d’Ensenyament, són mesurables. Existeixen altres tipus de talents que poden fins i tot passar desapercebuts, però no es tenen proves per detectar-los.

Identificació

És important identificar-ho per poder entendre al nen i poder atendre les seves necessitats a tots els nivells: personal, escolar, familiar, acadèmic i social.

És important per al nen (dintre de les possibilitats de la seva edat), saber per què ho fem i els resultats.

Procés d’avaluació

Abans de començar, els pares tenen molts dubtes i preocupacions, per això es fa una primera reunió amb ells abans d’iniciar el procés.

L’avaluació com a tal té lloc durant 4 o 5 sessions, depenent de les necessitats.

La posterior presentació de resultats, és un moment de molts dubtes per part dels pares. La més comú és si el nen ho ha de saber o no.

Aproximadament cada dos anys s’ha de re-avaluar. Això és especialment important si aquesta avaluació s’ha realitzat en nens petits

Què és fa a la pràctica?

Depèn del que li cal a cada nen, la intervenció pot ser:

 • educativa: coordinant-se amb l’escola per trobar la millor manera de motivar-lo.
 • personal: ajudant-lo en el seu auto-coneixement, saber per què és com és, treballar l’autoestima o l’excés de perfeccionisme, per exemple.
 • social: treballant les relacions amb els iguals, capacitat de lideratge, empatia, etc.

La presentació va acabar amb el visionat de part d’un vídeo, on nens amb altes capacitats comparteixen algunes de les seves experiències i sentiments.

(Podeu descarregar i consultar la presentació que va acompanyar la xerrada en aquest enllaç)

Preguntes dels assistents

A quina edat es pot fer una avaluació d’altes capacitats?

Quan hi ha sospita d’altes capacitats, es pot avaluar des dels 2 anys en endavant, però la gran majoria de les avaluacions s’inicien a partir dels 7-8 anys.

Quin tipus d’intervencions es fa a Garbí?

(Direcció Garbí) La intervenció és individualitzada, amb contractes didàctics, la intervenció del DOP, col·laborant amb entitats, amb grups reduïts de treball….

(DOP) També amb propostes com la setmana de la ciència, que té un impacte positiu a nivell genèric, per a tots els nens de l’escola. Sempre es treballa cas per cas. Fent també acompanyament emocional.

(Kepler) Quan es fan propostes, s’intenta casar els recursos de cada escola amb les necessitats del nen. Moltes vegades l’aplicació de determinades propostes pot anar bé a tots els alumnes.

Quin % d’avaluacions positives hi ha?

Les avaluacions positives que es fan al centre podrien estar al voltant del 80%. És pot donar el cas de que hi hagi un fals negatiu (per què es té un mal dia, o no hi ha col·laboració) però no pot haver falsos positius.

Fins als 9 o 10 anys el nombre de nenes que venen a ser avaluats és igual al nombre de nens. A partir d’aquesta edat, el nombre de nenes que venen a diagnosticar-se per primera vegada, comença a minvar . Això es degut a que durant l’adolescència les nenes intenten no destacar de la resta de companys, no mostren les seves capacitats i això les fa passar desapercebudes.

Quins problemes solen aparèixer si no hi ha intervenció?

Sol haver problemes de focalització i atenció en no estar acostumats a mantenir-la sostingudament durant les classes.

És recomanable que els hi expliquem moltes coses o és millor frenar-los?

L’important és que siguin els nens els qui marquin el ritme del seu aprenentatge. Podem fer que ells mateixos hagin de buscar la informació, però mai devem negar-nos a donar-los la oportunitat d’aconseguir-la.

Què és el que ha de tenir una escola per poder donar una resposta correcta a les altes capacitats?

El que hi hagi un DOP a l’escola ja dona una idea de que hi ha una preocupació i atenció cap a la diversitat.

El mapa de les escoles més facilitadores amb les altes capacitats canvia d’un any a l’altre, degut a que algunes es relaxen i d’altres posen en marxa programes per millorar l’atenció a la diversitat.

XERRADA: Altes capacitats a l’escola

Data xerrada: Dijous 13 de Juny de 2019.
Hora: 18:30h.
Lloc: Menjador de l'escola.
Preu: Gratuït per a famílies sòcies de l'AMPA, 5€ per families no sòcies.
Inscripció: clicant AQUÍ

Animem a totes les famílies que no coneguin el món de les Altes Capacitats a assistir a la darrera xerrada del curs en què tractarem aquest tema. Segons els experts, la taxa de població amb altes capacitats podria arribar  al 20% però només un 2% està diagnosticada. Això es deu a la imatge preconcebuda que tenim de què les persones amb altes capacitats han de mostrar un perfil concret (el del nen superdotat molt aplicat i amb interès per tot) , deixant així de banda molts nens amb talents o amb altres perfils de superdotació. Molts tenen problemes a l’escola a llarg termini per una educació que no s’adequa a les seves necessitats o per una manca d’estímuls o continguts, que els fa buscar una forma de distreure’s durant la jornada escolar. Acaben així sent catalogats de ganduls, moguts … o sent víctimes del fracàs escolar.

Xerrada informativa AC 2019f

(descarregar el fullet de la Xerrada)

Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (AC) tenen un estil i un ritme d’aprenentatge diferent al de la major part dels seus companys i també trets de personalitat i sensibilitat sovint característics. Requereixen i mereixen un acompanyament que tingui en compte les seves necessitats, ja que el seu potencial pot veure’s limitat o, fins i tot, tornar-se en contra seu si no reben l’atenció adequada.

Nens i nenes curiosos, entusiastes per l’aprenentatge, inquiets i amb facilitat per experimentar i descobrir poden observar-se dispersos, avorrits, acomodats, frustrats o amb baix rendiment acadèmic si no es posen en pràctica mesures d’intervenció educativa encaminades a cobrir aquells aspectes que precisament la seva capacitat els pot impedir desenvolupar: l’esforç, la perseverança, la constància, l’hàbit de treball, l’orgull o la
tolerància a la frustració.

Ens apropem al món de les altes capacitats per tal de comprendre qui són, com són i per què i com convé atendre les seves necessitats, tant personals com educatives.

Xerrada impartida per Maria Beltran i Erica Polini, psicòlogues del
Centre Kepler, especialistes en altes capacitats.

Podeu consultar més informació a: http://centrekepler.com/

Us esperem el proper dijous, 13 de juny de 2019, a les 18.30 hores al menjador de l’escola, en la que serà la darrera xerrada del curs 2018-2019.

Cost de l’activitat:

 • 0 euros – Famílies sòcies AMPA
 • 5 euros – Famílies NO sòcies AMPA

INSCRIPCIÓ A LA XERRADA

Podeu inscriure-us  mitjançant el formulari que trobareu clicant AQUÍ o copiant aquesta adreça al vostre navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHDcU5sFQhuTf3gN2idIDL0hoPW9nBniaLSFLJi733w8vXTA/viewform

Data Límit inscripció: el mateix dia de la xerrada.

Nota: En cas d’estar interessat/a en associar-te a l’AMPA GARBI (Quota per associar-se: 0 euros) fes clic a: https://ampagarbiesplugues.com/fer-se-soci/

AMPA GARBÍ Esplugues

Document de la xerrada del 15-05-2019: ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN L’ETAPA ESCOLAR

Podeu descarregar aquí, el document que va acompanyar la xerrada del 15 de maig de 2019, a càrrec de la nutricionista de l’escola, en la qual la Sra. Anna Paré Vidal ens va explicar els criteris que es fan servir per elaborar els menús de l’escola.

Pròximament l’escola difondrà el vídeo de la xerrada.

XERRADA a càrrec de la nuticionista de l’escola: ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN L’ETAPA ESCOLAR

 

Data xerrada: Dimecres 15 de Maig de 2019.
Hora: 18:30h.
Lloc: Menjador de l'escola.
Preu: Gratuït per a famílies sòcies de l'AMPA, 5€ per families no sòcies.
Inscripció: clicant AQUÍ

 • Què és l’alimentació saludable?
 • Recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
 • Novetats
 • Esmorzars i berenars
 • Festes infantils saludables
 • Petits canvis per menjar millor
 • A menjar se n’aprèn menjant
 • A casa ho estem fent bé?

 

Us convidem a aquesta xerrada anirà a càrrec de l’actual nutricionista de l’escola, la Sra. Anna Paré Vidal, Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Llicenciada en Farmàcia.

Crec en l’educació alimentària i en fomentar hàbits de vida saludables no només per a prevenir o tractar malalties sinó també per a tenir un envelliment saludable i una bona salut mental, amb un pes adequat, activitat física i mental, un bon rendiment i sentir-se millor física i anímicament.

 

Podeu consultar més informació sobre la Sra. Parè en els següents enllaços:

 

Us esperem el proper dimecres, 15 de maig de 2019, a les 18.30 hores al menjador de l’escola, en la segona xerrada d’aquest curs.

Cost de l’activitat:

 • 0 euros – Famílies sòcies AMPA
 • 5 euros – Famílies NO sòcies AMPA

 

INSCRIPCIÓ A LA XERRADA

Podeu inscriure-us  mitjançant el formulari que trobareu clicant AQUÍ o copiant aquesta adreça al vostre navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/1i3tD2dd1DoNYdbcoMeUaO2G1FPlrHALuFrGQUOIbkJo/viewform

Data Límit inscripció: el mateix dia de la xerrada.

 

Nota: En cas d’estar interessat/a en associar-te a l’AMPA GARBI (Quota associat: 0 ,- euros) fes clic a: https://ampagarbiesplugues.com/fer-se-soci/

 

No dubteu en apuntar-vos!

AMPA GARBÍ Esplugues

RESUM DE LA XERRADA-TALLER: Característiques de l’adolescència, necessitats i dificultats en aquest moment vital

Moltes gràcies a totes les famílies que vau assistir a la xerrada-taller de dues hores, que el Sr. Javier Wilhelm va fer durant la tarda-nit d’ahir a la nostra escola!

Primer de tot, el Sr. Wilhelm ens va fer reflexionar sobre els motius que ens havíem portat a cadascú de nosaltres a interessar-nos per la xerrada. D’aquesta manera, va saber quines eren les inquietuds del grup, i va anar responent a aquestes durant la resta de la sessió.

Preocupacions dels pares i mares:

 • Comportaments nous respecte als pares, que afloren durant l’etapa. Dificultats per  comunicar-nos amb ells. Faltes de respecte.
 • L’efecte de la societat actual: tecnologies i xarxes socials. L’entorn és diferent al de la nostra adolescència.
 • La sensació de manca de control sobre: amb qui es relacionen, què veuen i què escolten.
 • Nens més petits que tenen com a model a germans adolescents. Conflictes entre germans.
 • Com posar límits i no passar-nos.
 • Gestió de les conductes de risc.

Explicacions i punts més rellevants

És normal sentir que de sobte vivim amb desconeguts a casa.

La societat actual és molt diferent a la de la nostra adolescència:

 • Mobbing (i ciberassetjament), més greu. Ja no es produeix només dintre de l’escola i en horari escolar.
 • Els pares no estem del tot familiaritzats amb aquest entorn tecnològic i social.
 • Els tractats sobre adolescència van quedant obsolets.
 • (Punt positiu) El pares i mares actuals estem més predisposats a entendre i comunicar-nos amb els nostres fills.

Etapa en la que es construeix el “qui soc? (la identitat), fins els 22-23 anys. Es construeix a base de cops contra el mon adult (del qual la família n’és el referent).

Com podem fer-los créixer bé mentre fan aquest procés?:

 • Els pares han de ser un mur sòlid: normes i límits.
 • No donar dobles missatges (tots els progenitors han d’anar a una). Missatge unànime.
 • AGUANTAR. Sostenir el NO és molt important.

Diferència entre càstig i límit:

 • Límit: motivat per la cura vers l’altre. És educatiu. Nens i adolescents necessiten límits per poder créixer.
 • Càstig: busca fer mal. No causa aprenentatge (té efectes negatius a llarg termini).

Útil durant l’etapa:

 • És fonamental ensenyar en la corresponsabilització: fer-los copartíceps de les seves decisions i que coneguin (i acceptin) prèviament les conseqüències de saltar-se límits i normes. Ho podem iniciar molt abans, des de petits.
 • Que tinguin un projecte “vital” (hobby, esport, matèria d’interès…): els entreté, els fa planificar, els ensenya a tenir paciència i a esperar.
 • Que facin activitats grupals amb grups diferents (aprenen diferents models de comunicació).

Conductes de risc:

 • Conèixer les seves contrassenyes fins als 16 anys.
 • No minimitzar o treure importància a les situacions.
 • No demonitzar o mostrar-nos espantats davant d’ells (o deixaran de comunicar-se). Podem fer que s’allargui una acció que només es feia en inici per formar part d’un grup.
 • Parlar amb altres referents per al nostre fill o filla (altres adults, o els propis amics).
 • Buscar ajuda quan la conducta de risc persisteix o s’agreuja.

Bàsic com a pares i mares:

 • Informar a l’escola quan els hi passen coses importants (mudances, mort de mascotes i familiars, …).
 • Acompanyar-los i contenir-los quan estan fora de si.
 • Sempre, comunicar-nos amb ells, encara que sigui per barallar-nos o cridar.
 • Estar disponibles i presents, sense estar-hi a sobre.
 • Tenir sempre la porta oberta quan necessiten ajuda.
 • Aguantar negociacions i suportar “xantatges”.
 • Posar límits i sostenir el NO. És millor passar-nos que estar absents.
 • Les regles no poden ser les mateixes per als fills que per als pares (no tenim les mateixes responsabilitats).
 • Provar tècniques i veure quines ens funcionen i quines no. Cada adolescent és diferent.
 • Poder seure a parlar de tot. Respectar quan no volen parlar d’una cosa.
 • Ensenyar-los a tenir pensament crític i qüestionar-ho tot.
 • Demanar ajuda si no sabem què fer:
  • A l’escola (els veuen cada dia i ens poden dir si fan coses normals per la seva edat).
  • A professionals: desterrar vells mites i demanar ajuda a psicòlegs o altres professionals quan vivim algun moment difícil.
  • Xerrant amb altres pares amb fills en edats similars.

XERRADA – TALLER: Característiques de l’adolescència, necessitats i dificultats en aquest moment vital

 

Data xerrada: Dimecres 23 de Gener de 2019.
Hora: 18:30h.
Lloc: Menjador de l'escola.
Preu: Gratuït per a famílies sòcies de l'AMPA, 5€ per families no sòcies.
Inscripció: clicant AQUÍ

 

demo 24

 • Conflictes en casa.
 • Comunicació amb els adolescents.
 • Càstigs, límits i educació.
 • Eines de la psicologia evolutiva per entendre l’adolescència. Indicadors de consulta o derivació a altres professionals.

 

Aquest taller-xerrada anirà a càrrec del Sr. JAVIER WILHELM WAINSZTEIN, psicòleg clínic especialitzat en adolescència, mediador en conflictes de famílies i professor de la Universitat Pompeu Fabra.

javier-wilhelm

Podeu consultar més informació sobre el Sr. Wilhelm en els següents enllaços:

 

Us esperem el proper dimecres, 23 de gener de 2019, a les 18.30 hores al menjador de l’escola, en la primera xerrada-taller d’aquest curs.

Cost de l’activitat:

 • 0 euros – Famílies sòcies AMPA
 • 5 euros – Famílies NO sòcies AMPA

 

INSCRIPCIÓ A LA XERRADA

Podeu inscriure-us  mitjançant el formulari que trobareu clicant AQUÍ o copiant aquesta adreça al vostre navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/1i3tD2dd1DoNYdbcoMeUaO2G1FPlrHALuFrGQUOIbkJo/viewform

Data Límit inscripció: el mateix dia de la xerrada.

 

Nota: En cas d’estar interessat/a en associar-te a l’AMPA GARBI (Quota associat: 0 ,- euros) fes clic a: https://ampagarbiesplugues.com/fer-se-soci/

 

No dubteu en apuntar-vos!

AMPA GARBÍ Esplugues

SOS!!! NECESSITEM DELEGATS I DELEGADES!!!

Ajudeu-nos a assolir una XARXA DE DELEGATS i DELEGADES COMPLETA!.

Moltes classes encara no disposen d’aquesta figura essencial en la nostra comunicació entre les famílies i la Direcció de l’escola. Per això, fem una crida a totes les classes que encara no han triat representant per exercir les funcions de delegat o delegada.

Classes sense delegat o delegada

 • EI3 Picarol
 • EI4 Joguines, L’Estel
 • EP1 La Rosaleda
 • EP2 Sant Mateu
 • EP4 Tarongers, Llimoner
 • EP5 Les Hores
 • EP6 Nausica
 • ESO1 La Barceloneta
 • ESO2 Ilíada
 • ESO3 Atlàntida
 • ESO4 Darwin
 • BATX1 Miró, Gaudí
 • BATX2 Plató

Quines són les funcions del delegat o delegada?

La funció principal de la figura de la mare o pare delegats de classe és fer l’enllaç
entre les famílies del grup i el tutor o tutora, l’escola i l’AMPA.

Què implica ser delegat o delegada?

 • Assistir a 1 reunió trimestral, amb la junta de l’AMPA i la direcció de l’escola.
 • Fomentar la participació de les famílies en la comunicació amb l’AMPA.
 • Detectar necessitats o inquietuds de les famílies.
 • Recollir propostes de millora i fer-les arribar  a l’AMPA.

Per a comunicar-nos qui serà la persona delegada de la vostra classe o per a més informació, contacteu-nos a ampagarbi.esplugues@gmail.com

 

són tasques que poden fer els/les delegats i delegades:

 • Crear vincles, tant entre les famílies com entre les famílies i l’escola.
 • Representar, el col·lectiu de famílies de la classe.
 • Dinamitzar, per afavorir la implicació en la millora de la convivència i el bon clima escolar.
 • Promoure la comunicació, amb la tutoria, la coordinació, la direcció i/o l’AMPA.

NO són tasques dels delegats i delegades:

 • Intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor o tutora i/o la direcció del centre.
 • Fer de mediadors, en cas de conflicte, entre famílies o entre famílies i docents.
 • Posar en dubte qüestions pedagògiques del centre.
 • Fiscalitzar la tasca dels professionals del centre.