Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 01-10-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 1 d’octubre de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Inici de curs i mesures COVID-19: Aclariments per part de l’escola respecte a les peticions d’informació per part de les famílies:
  • Grups classe estables, ràtios, gestió de les optatives, entrades i sortides del centre, ús de la zona “kiss & ride”.
  • Menjador.
  • Ventilació de les aules en arribar el fred.
  • PCRs a professorat, cribatge massiu, control de temperatura.
 • Resultats competències i PAU: interpretació de la fundació, mesures preses i mesures de futur.

Torn de paraules

 • Obres poliesportiu: incertesa respecte a quan es podran iniciar les obres.
 • Incident camió descarregant mercaderies en horari d’entrada a l’escola.

Acta de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció 28-05-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 28 de maig de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Revisió del comunicat 07-COVID-19 emès per l’escola el dia anterior: impossibilitat d’oferir el casal d’estiu garantint la seguretat i objectius pedagògics. Grau de presencialitat depenent de les etapes durant les properes setmanes.
 • Inici del curs 2020-2021: durant el mes de juliol es treballarà en preparar-se per als diferents escenaris que podrien donar-se durant els primers mesos del curs. Futura publicació al web de l’escola del Pla d’obertura.
 • Planificació sessions en línia depenent de l’etapa i segons recomanacions de temps màxim recomanable d’exposició a les pantalles.
 • Presentació i justificació de les quotes durant l’etapa de confinament.
 • Comunicacions: capacitat d’adaptació en comparació amb les escoles similars. Noves plataformes per al proper curs, més adaptades a les necessitats detectades.
 • Valoracions del curs a nivell de continguts: objectius que depenien de cada etapa. S’han assolit els objectius del curs. Les qualificacions obtingudes durant el confinament, no tindran repercussió per a aquells alumnes que s’han vist perjudicats en estar confinats. No ha estat possible realitzar les estades a empresa a 1er de Batxillerat.

Torn de paraules

 • Reunions per a les famílies d’alumnes que iniciaran ús de tauletes i ordinadors portàtils: properament, només en el cas de les tauletes.
 • Acompanyament psicològic DOP: Acompanyament emocional malgrat les dificultats dels entorns virtuals.
 • Famílies de Batxillerat que no han tingut proposta de reunió amb tutor/tutora: Recordatori als professors.
 • Famílies de 1er Batxillerat sense fira de professions: bateria de tests per habilitats professionals i socials.
 • Petició de mantenir professors i grups: Es valorarà el millor pels alumnes.
 • Classes Cucut i Picarol: Dificultats que presenta la manca d’autonomia en aquestes edats de cara als pares i mares que teletreballen.
 • Agraïments a tots els que han fet possible la continuïtat del projecte.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 28-04-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 28 d’abril de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Nova seu de la Fundació.
 • Personal docent durant el confinament: adaptació satisfactòria a la nova situació, explicació de les tasques desenvolupades i medis dels que han disposat.
 • Situació actual, context polític i escenaris a curt i mig termini: l’escola s’està preparant per diferents escenaris de desconfinament que es pugin produir, de cara al que queda del curs escolar actual. També s’estan preveient possibles escenaris per al setembre i s’estan adaptant els continguts per al curs vinent.
 • Reduccions a les quotes: exposició de la situació financera actual, consultes i queixes rebudes per l’escola.
 • Adaptació pedagògica i tecnològica: objectiu inicial de mantenir les rutines, s’ha ampliat amb la realització de classes on-line, el nombre de les quals és proporcional a l’edat i necessitat d’aquestes. Classes virtuals requereixen menys alumnes per sessió/professor que les presencials. Estudi de noves eines per al proper curs, que possiblement sigui semi-presencial.

Torn de paraules

 • Inquietuds que han arribat a la bústia de l’AMPA durant el confinament, inferiors a les esperades.
 • Rebuts retornats per algunes famílies.
 • Possible reunió amb xarxa delegats-delegades.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 3-12-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 3 de desembre de 2019.

Resum dels temes tractats

 • ClickEdu: Manca de continguts, especialment els referents a l’avaluació transparent. Les comunicacions rebudes porten a les famílies a pensar que és transitori, però no podrà ser publicat durant el curs degut al redisseny de la plataforma que implica.
 • Ús de les pantalles: preocupació entorn al bon ús de les pantalles a l’entorn escolar i la conveniència de limitar les hores d’ús. L’escola sumarà la participació de investigadora neuropediatra, mare de l’escola. Futura xerrada de l’AMPA sobre aquest tema.
 • Recursos humans: convocatòria oposicions Generalitat que pot suposar la fuga del talent entre el cos docent. L’escola motiva i cuida al seu personal per retenir el talent. Aplicació dels mitjans al seu abast per garantir els relleus durant les absències del personal.
 • Memòria 2018-2019: es publicarà durant el segon trimestre del curs.

Torn de paraules

 • Garbí obert: preparació per part del AMPA de les consultes i temes a tractar amb el nou coordinador durant el segon trimestre.
 • Pla estratègic 2020-2025: Es presentarà a partir del proper setembre, amb algunes novetats.
 • Autorització instal·lació aplicacions als dispositius: es reclama a l’escola resposta entorn a la millora del document lliurat a les famílies i el tractament Activitat escolar. Es confirmarà nombre d’autoritzacions signades que s’ha rebut (aprox 70%).
 • Participació enquesta Escola: Baixa participació. Convenient promoure accions que augmentin la implicació de les famílies.
 • Informes preavaluació ESO: famílies que han detectat excés de similituds en alguns apartats de diferents informes. L’escola ho revisarà per garantir les bones pràctiques.
 • Transport sostenible: s’estan treballant noves propostes.

Acta de la reunió de Delegats i Delegades amb la Direcció 10-10-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 10 d’octubre de 2019.

Resum dels temes tractats

Situació actual i convocatòria oberta a totes les famílies:

Situació actual i proposta de convocatòria oberta a tot el col·lectiu famílies per informar en profunditat sobre les qüestions que han generat inquietuds.

 • Nova organització de la directiva: millor adaptada per l’objectiu de conèixer al alumnat. Es farà una millor comunicació al respecte.
 • Projecte pedagògic:  com base de nous criteris i canvis, sense desviar-se del projecte que defineix a l’Escola.
 • Escrit de resposta de l’Escola insuficient:
  • Horari menjador: canvis fruits d’estudi dels nutricionistes, garantint àpats cada 4 hores. Espai suficient al menjador i horaris a la pràctica similars a cursos anteriors.
  • Colònies 4art i 5è EP: Prioritat a la cohesió del grup amb el seu tutor. Informes favorables dels tutors.
 • Transparència: compromís de millora de les comunicacions i de les plataformes disponibles.
 • Garbí Obert: millora de GO i procés de selecció de nou director/directora.
 • Nivell acadèmic: auditoria externa en matemàtiques i detecció de marges de millora en matemàtiques i llegua castellana.

Altres temes:

 • EI – Ús del raspall de dents i la bata: comunicació de les motivacions a les famílies d’infantil.
 • EP – Ús de les instal·lacions els divendres: resta supeditat a les necessitats de les competicions G.O. i estan obertes per facilitar l’accés a les famílies dels participants.
 • ESO/Batxillerat – ràtios, optatives, tauletes i PC:
  • Ràtio alumnes/professor: resolta amb desdoblaments i contractacions pertinents, un cop s’estabilitzen els alumnes en les optatives.
  • Optatives: manca de varietat, a millorar en curs futurs.
  • Francés i Alemany: aposta pel Francés de qualitat. Alemany introduït més endavant.
 • Gestió de tauletes i PC: millor comunicació a les famílies dels canvis recents i de les pautes d’ús. Donar suport tècnic a les famílies.

Torn de paraules:

 • Espai al menjador: compliment sobrat dels requisits legals.
 • Futur dels projectes Binding i Glifing: no s’abandonen però es revisa la seva adaptació i necessitat.
 • Futur del projecte de Vall d’Hebron per la prevenció del fracàs escolar: Projecte públic finalitzat però es cerca institució que ofereixi el servei.
 • Agrupació comunicacions: s’estudiarà la possibilitat.
 • Incidències menjador: es pren nota i es resolen alguns dubtes.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 9-07-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 9 de Juliol de 2019.

Resum dels temes tractats

 • Congrés Escoles Garbí: Satisfacció per la participació del 70% del personal convocat al Congrés. Alta motivació dels assistents que es mostren compromesos amb el projecte i amb la seva millora mitjançant els canvis i adaptacions que es compartiran properament amb tota la comunitat de les Escoles Garbí.
 • Intoxicació: el Departament de Salut de la Generalitat ha anunciat a l’Escola la intenció de centrar-se en casos més urgents i posposar el seguiment del cas. S’emetrà un comunicat per a les famílies amb aquesta informació.
 • Garbí Obert: necessitat de millorar la qualitat de les activitats oferides, especialment en aquelles on s’han rebut queixes i necessitat de millorar la comunicació amb les famílies.
 • Document FAQs: l’AMPA presenta el document amb les respostes a les preguntes que es reben de forma reiterada. L’Escola l’estudiarà i presentarà una proposta vàlida per a les dues escoles.
 • Protocol d’objectes perduts: l’AMPA no disposa de suficient informació sobre recursos i infraestructures per poder redactar un nou protocol d’objectes perduts. l’Escola considera origen de la problemàtica la manca d’etiquetatge del material per part de les famílies i estudiarà i revisarà el protocol a seguir.

Torn de paraules

 • Peticions d’algunes famílies:
  • Petició a l’Escola d’oferiment de places per a persones amb discapacitats al carrer Sant Mateu.
  • Peticions per l’oferiment per part de l’Escola de tallers i formacions per a les famílies en relació amb aquells temes que més els hi puguin interessar.
 • Qüestions burocràtiques impedeixen a l’Escola poder comunicar una data d’inici de les obres del nou Poliesportiu.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 7-05-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió entre els delegats i delegades de l’AMPA i la Direcció de l’escola el dia 5 de Maig de 2019.

Resum dels temes tractats

 • Enquesta Escola: Resultats satisfactoris per l’escola. Participació força alta (57%). Es publicaran els resultats.
 • Batxillerat Dual: ja compta amb alguns alumnes inscrits als dos centres.
 • Algunes incidències i mancances s’han detectat darrerament al servei de desencotxament dels matins.
 • Incidències professorat difícils de valorar sense fets i dades concretes.
 • Protocol d’objectes perduts: es valora insuficient l’actual protocol d’objectes perduts. Es demana a AMPA redacció d’un nou protocol.
 • Revisió Projecte Drets i Deures: en procés.
 • Darrera reunió de delegats i delegades: oportunitat per donar visibilitat a la feina interna feta per l’escola.

Torn de paraules

 • Es recorda el compromís de delimitació de la montanyeta del camp d’esports. Senyalització actual insuficient.
 • Anunci augment d’hores lectives a 3r d’ESO.
 • Anunci revisió de la utilització de dispositius digitals a l’escola:
  • Revisió del treball que se fa i dels dispositius utilitzats.Control de l’ús dels dispositius a l’aula. Formació a l’alumnat sobre ús racional dels dispositius. Recomanacions a les famílies.
 • Nova app: contractació d’una nova plataforma.

Acta de la reunió de Delegats i Delegades amb la Direcció 28-02-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió entre els delegats i delegades de l’AMPA i la Direcció de l’escola el dia 28 de Febrer de 2018.

Resum dels temes tractats

Sant Jordi:

 • Motivació dels canvis.
 • Nova orientació per als concursos de Sant Jordi.

Podeu clicar aquí per consultar el document que va presentar la Direcció per  recolzar l’explicació d’aquest punt.

Seguiment de temes oberts:

 • Absències reiterades de professorat: situacions d’abssències reiterades que no es comuniquen o no es supleixen a temps.
 • Menjador/nutrició saludable: viabilitat de una proposta de xerrada amb nou/nova nutricionista.
 • Escola verda: proposta de comunicacions i autoritzacions via electrònica, sense utilització de paper.
 • Torn obert de paraula.

Acta de la reunió de Delegats i Delegades amb la Direcció 18-12-2018

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió entre els delegats i delegades de l’AMPA i la Direcció de l’escola el dia 18 de Desembre de 2018.

Resum dels temes tractats

Transparència i comunicacions:

 • Jornada de divendres 21.12.2018. Possibles afectacions.
 • Petició de rebre les comunicacions amb més antelació.
 • Petició de publicació de la nota mitja de l’escola a les PAU.
 • Problemes amb la app (no sempre es reben els avisos de comunicacions).

Nausica:

 • Alexia transparent: Es valora que hi ha poques notes a Alexia (especialment a l’etapa ESO) i no és fàcil seguir l’avaluació dels alumnes per part de les famílies.
 • Matemàtiques: per a traslladar a coordinació ESO, existència de diferents nivells i metodologies del professorat.
 • Aprendre a aprendre: Hàbits d’estudi, esforç, dedicació i fracàs. Com els treballa la metodologia?
 • Ús de l’ipad: Detecció de situacions i d’usos que qüestionen el seu benefici i/o oportunitat.
 • Valor de les C a l’ESO i de les dècimes negatives a l’EP.
 • Optatives a l’ESO: Manquen opcions atractives i eleccions equitatives.
 • Reducció d’hores d’activitat física/piscina a l’ESO respecte a Primària.

Organització: 

 • Dubtes sobre el menjador i el projecte de nutrició saludable.
 • Es podria millorar l’organització en els moments més massius d’entrada i sortida? Qüestió de civisme?
 • Mobiliari i espais (taules batxillerat/ús piscina per una institució externa)
 • Furts/Pèrdues. Protocols.

Acta de la reunió amb la Direcció 26-09-2018

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió entre representants de la junta de l’AMPA i la Direcció de l’escola el dia 26 de Setembre de 2018.

Resum dels temes tractats:

 • Repàs al nombre de reunions fetes el curs 2017-2018.
 • Repàs dels temes tractats durant el curs 2017-2018
 • Oferta MediFiatc famílies sòcies AMPA.
 • Pla de mobilitat (aparcament, Kiss& Ride, servei autocar,etc.).
 • Projecte Nausica.
 • Propostes de millores en les presentacions d’inici de curs.
 • Proposta de millora en la comunicació de l’escola vers les famílies: servei d’acollida, canvis en el menú escolar, nou horari de tancament de l’escola, baixes de personal de l’escola.
 • Seguiment l’estat del projecte de millora de la comunicació i espais web.
 • Nous continguts: actualització carta de compromís, noves publicacions a Espais de coneixement del web de la Fundació.
 • Properes actuacions: blog de la biblioteca, tallers sobre el projecte Nausica.
 • No previsió de millora d’entorns web per dispositius mòbils.
 • Compromís per a la millora de continguts (DOP, anglès, ús Ipad, avaluació transparent, Garbí Virtual, metodologia colors, camps electromagnètics,  recomanacions Col·legi Odontòlegs, conclusions sistema de desinfecció piscina.
 • Seguiment de l’estat de les instal·lacions de l’escola: nombre d’aules, vestuaris, zones verdes annexes al camp d’esports, zona de sorra a l’entrada de l’escola.
 • Reunions AMPA/Direcció i Direcció/Delegades.
 • Futur pla de mobilitat.
 • Servei de biblioteca a les tardes.
 • Ús de dispositius mòbils i pantalles.