Oferta Medifiatc: assegurança de salut per a les famílies sòcies de l’AMPA

S’ha negociat amb MEDIFIATC una assegurança per a les famílies que siguin sòcies de l’AMPA de la nostra escola.

Podeu consultar en el flyer de l’oferta les condicions, així com les dades de contacte per a qualsevol consulta.FLAYER OFERTA MEDIFIATC CATALA

Acta de la reunió de Delegats i Delegades amb la Direcció 28-02-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió entre els delegats i delegades de l’AMPA i la Direcció de l’escola el dia 28 de Febrer de 2018.

Resum dels temes tractats

Sant Jordi:

  • Motivació dels canvis.
  • Nova orientació per als concursos de Sant Jordi.

Podeu clicar aquí per consultar el document que va presentar la Direcció per  recolzar l’explicació d’aquest punt.

Seguiment de temes oberts:

  • Absències reiterades de professorat: situacions d’abssències reiterades que no es comuniquen o no es supleixen a temps.
  • Menjador/nutrició saludable: viabilitat de una proposta de xerrada amb nou/nova nutricionista.
  • Escola verda: proposta de comunicacions i autoritzacions via electrònica, sense utilització de paper.
  • Torn obert de paraula.