XERRADA ON-LINE SOBRE SEXUALITAT: Preparant-nos per als canvis a l’adolescència

Data xerrada: Divendres 28 de maig de 2021
Hora: 20:00h
Lloc: On-line
Preu: Gratuït 
Inscripció: enviant un correu prèviament a ampagarbi.esplugues@gmail.com

Parlarem sobre el que han de saber els infants quan s’apropen a l’etapa fèrtil i comencen a experimentar els canvis de l’adolescència, tot proporcionant recursos per acompanyar-los en aquest pas tan important.

Recomanada a famílies d’infants de 7-14 anys i als professionals que treballen amb aquesta franja d’edat.

Xarxes_Preparant-nos_Adolescència_GARBI

(descarregar el fullet de la Xerrada)

Data Límit inscripció: el mateix dia de la xerrada.

Nota: En cas d’estar interessat/a en associar-te a l’AMPA GARBI (Quota per associar-se: 0 euros) fes clic a: https://ampagarbiesplugues.com/fer-se-soci/

AMPA GARBÍ Esplugues

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 01-10-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 1 d’octubre de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Inici de curs i mesures COVID-19: Aclariments per part de l’escola respecte a les peticions d’informació per part de les famílies:
  • Grups classe estables, ràtios, gestió de les optatives, entrades i sortides del centre, ús de la zona “kiss & ride”.
  • Menjador.
  • Ventilació de les aules en arribar el fred.
  • PCRs a professorat, cribatge massiu, control de temperatura.
 • Resultats competències i PAU: interpretació de la fundació, mesures preses i mesures de futur.

Torn de paraules

 • Obres poliesportiu: incertesa respecte a quan es podran iniciar les obres.
 • Incident camió descarregant mercaderies en horari d’entrada a l’escola.

Acta de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció 28-05-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 28 de maig de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Revisió del comunicat 07-COVID-19 emès per l’escola el dia anterior: impossibilitat d’oferir el casal d’estiu garantint la seguretat i objectius pedagògics. Grau de presencialitat depenent de les etapes durant les properes setmanes.
 • Inici del curs 2020-2021: durant el mes de juliol es treballarà en preparar-se per als diferents escenaris que podrien donar-se durant els primers mesos del curs. Futura publicació al web de l’escola del Pla d’obertura.
 • Planificació sessions en línia depenent de l’etapa i segons recomanacions de temps màxim recomanable d’exposició a les pantalles.
 • Presentació i justificació de les quotes durant l’etapa de confinament.
 • Comunicacions: capacitat d’adaptació en comparació amb les escoles similars. Noves plataformes per al proper curs, més adaptades a les necessitats detectades.
 • Valoracions del curs a nivell de continguts: objectius que depenien de cada etapa. S’han assolit els objectius del curs. Les qualificacions obtingudes durant el confinament, no tindran repercussió per a aquells alumnes que s’han vist perjudicats en estar confinats. No ha estat possible realitzar les estades a empresa a 1er de Batxillerat.

Torn de paraules

 • Reunions per a les famílies d’alumnes que iniciaran ús de tauletes i ordinadors portàtils: properament, només en el cas de les tauletes.
 • Acompanyament psicològic DOP: Acompanyament emocional malgrat les dificultats dels entorns virtuals.
 • Famílies de Batxillerat que no han tingut proposta de reunió amb tutor/tutora: Recordatori als professors.
 • Famílies de 1er Batxillerat sense fira de professions: bateria de tests per habilitats professionals i socials.
 • Petició de mantenir professors i grups: Es valorarà el millor pels alumnes.
 • Classes Cucut i Picarol: Dificultats que presenta la manca d’autonomia en aquestes edats de cara als pares i mares que teletreballen.
 • Agraïments a tots els que han fet possible la continuïtat del projecte.