Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 3-12-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 3 de desembre de 2019.

Resum dels temes tractats

  • ClickEdu: Manca de continguts, especialment els referents a l’avaluació transparent. Les comunicacions rebudes porten a les famílies a pensar que és transitori, però no podrà ser publicat durant el curs degut al redisseny de la plataforma que implica.
  • Ús de les pantalles: preocupació entorn al bon ús de les pantalles a l’entorn escolar i la conveniència de limitar les hores d’ús. L’escola sumarà la participació de investigadora neuropediatra, mare de l’escola. Futura xerrada de l’AMPA sobre aquest tema.
  • Recursos humans: convocatòria oposicions Generalitat que pot suposar la fuga del talent entre el cos docent. L’escola motiva i cuida al seu personal per retenir el talent. Aplicació dels mitjans al seu abast per garantir els relleus durant les absències del personal.
  • Memòria 2018-2019: es publicarà durant el segon trimestre del curs.

Torn de paraules

  • Garbí obert: preparació per part del AMPA de les consultes i temes a tractar amb el nou coordinador durant el segon trimestre.
  • Pla estratègic 2020-2025: Es presentarà a partir del proper setembre, amb algunes novetats.
  • Autorització instal·lació aplicacions als dispositius: es reclama a l’escola resposta entorn a la millora del document lliurat a les famílies i el tractament Activitat escolar. Es confirmarà nombre d’autoritzacions signades que s’ha rebut (aprox 70%).
  • Participació enquesta Escola: Baixa participació. Convenient promoure accions que augmentin la implicació de les famílies.
  • Informes preavaluació ESO: famílies que han detectat excés de similituds en alguns apartats de diferents informes. L’escola ho revisarà per garantir les bones pràctiques.
  • Transport sostenible: s’estan treballant noves propostes.