Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 01-10-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 1 d’octubre de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Inici de curs i mesures COVID-19: Aclariments per part de l’escola respecte a les peticions d’informació per part de les famílies:
  • Grups classe estables, ràtios, gestió de les optatives, entrades i sortides del centre, ús de la zona “kiss & ride”.
  • Menjador.
  • Ventilació de les aules en arribar el fred.
  • PCRs a professorat, cribatge massiu, control de temperatura.
 • Resultats competències i PAU: interpretació de la fundació, mesures preses i mesures de futur.

Torn de paraules

 • Obres poliesportiu: incertesa respecte a quan es podran iniciar les obres.
 • Incident camió descarregant mercaderies en horari d’entrada a l’escola.

Acta de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció 28-05-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 28 de maig de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Revisió del comunicat 07-COVID-19 emès per l’escola el dia anterior: impossibilitat d’oferir el casal d’estiu garantint la seguretat i objectius pedagògics. Grau de presencialitat depenent de les etapes durant les properes setmanes.
 • Inici del curs 2020-2021: durant el mes de juliol es treballarà en preparar-se per als diferents escenaris que podrien donar-se durant els primers mesos del curs. Futura publicació al web de l’escola del Pla d’obertura.
 • Planificació sessions en línia depenent de l’etapa i segons recomanacions de temps màxim recomanable d’exposició a les pantalles.
 • Presentació i justificació de les quotes durant l’etapa de confinament.
 • Comunicacions: capacitat d’adaptació en comparació amb les escoles similars. Noves plataformes per al proper curs, més adaptades a les necessitats detectades.
 • Valoracions del curs a nivell de continguts: objectius que depenien de cada etapa. S’han assolit els objectius del curs. Les qualificacions obtingudes durant el confinament, no tindran repercussió per a aquells alumnes que s’han vist perjudicats en estar confinats. No ha estat possible realitzar les estades a empresa a 1er de Batxillerat.

Torn de paraules

 • Reunions per a les famílies d’alumnes que iniciaran ús de tauletes i ordinadors portàtils: properament, només en el cas de les tauletes.
 • Acompanyament psicològic DOP: Acompanyament emocional malgrat les dificultats dels entorns virtuals.
 • Famílies de Batxillerat que no han tingut proposta de reunió amb tutor/tutora: Recordatori als professors.
 • Famílies de 1er Batxillerat sense fira de professions: bateria de tests per habilitats professionals i socials.
 • Petició de mantenir professors i grups: Es valorarà el millor pels alumnes.
 • Classes Cucut i Picarol: Dificultats que presenta la manca d’autonomia en aquestes edats de cara als pares i mares que teletreballen.
 • Agraïments a tots els que han fet possible la continuïtat del projecte.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 28-04-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 28 d’abril de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Nova seu de la Fundació.
 • Personal docent durant el confinament: adaptació satisfactòria a la nova situació, explicació de les tasques desenvolupades i medis dels que han disposat.
 • Situació actual, context polític i escenaris a curt i mig termini: l’escola s’està preparant per diferents escenaris de desconfinament que es pugin produir, de cara al que queda del curs escolar actual. També s’estan preveient possibles escenaris per al setembre i s’estan adaptant els continguts per al curs vinent.
 • Reduccions a les quotes: exposició de la situació financera actual, consultes i queixes rebudes per l’escola.
 • Adaptació pedagògica i tecnològica: objectiu inicial de mantenir les rutines, s’ha ampliat amb la realització de classes on-line, el nombre de les quals és proporcional a l’edat i necessitat d’aquestes. Classes virtuals requereixen menys alumnes per sessió/professor que les presencials. Estudi de noves eines per al proper curs, que possiblement sigui semi-presencial.

Torn de paraules

 • Inquietuds que han arribat a la bústia de l’AMPA durant el confinament, inferiors a les esperades.
 • Rebuts retornats per algunes famílies.
 • Possible reunió amb xarxa delegats-delegades.