Les escoles acaben amb la creativitat?

Això és el que assegura l’educador britànic, Ken Robinson. Defensa que les escoles actuals menyspreen la creativitat i anul·len la capacitat creativa dels nens i nenes. I nosaltres, els pares, a casa, què fem? Fomentem la creativitat dels nostres fills i filles o l’anul·lem?