Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 28-04-2020

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 28 d’abril de 2020.

Resum dels temes tractats

 • Nova seu de la Fundació.
 • Personal docent durant el confinament: adaptació satisfactòria a la nova situació, explicació de les tasques desenvolupades i medis dels que han disposat.
 • Situació actual, context polític i escenaris a curt i mig termini: l’escola s’està preparant per diferents escenaris de desconfinament que es pugin produir, de cara al que queda del curs escolar actual. També s’estan preveient possibles escenaris per al setembre i s’estan adaptant els continguts per al curs vinent.
 • Reduccions a les quotes: exposició de la situació financera actual, consultes i queixes rebudes per l’escola.
 • Adaptació pedagògica i tecnològica: objectiu inicial de mantenir les rutines, s’ha ampliat amb la realització de classes on-line, el nombre de les quals és proporcional a l’edat i necessitat d’aquestes. Classes virtuals requereixen menys alumnes per sessió/professor que les presencials. Estudi de noves eines per al proper curs, que possiblement sigui semi-presencial.

Torn de paraules

 • Inquietuds que han arribat a la bústia de l’AMPA durant el confinament, inferiors a les esperades.
 • Rebuts retornats per algunes famílies.
 • Possible reunió amb xarxa delegats-delegades.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 3-12-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 3 de desembre de 2019.

Resum dels temes tractats

 • ClickEdu: Manca de continguts, especialment els referents a l’avaluació transparent. Les comunicacions rebudes porten a les famílies a pensar que és transitori, però no podrà ser publicat durant el curs degut al redisseny de la plataforma que implica.
 • Ús de les pantalles: preocupació entorn al bon ús de les pantalles a l’entorn escolar i la conveniència de limitar les hores d’ús. L’escola sumarà la participació de investigadora neuropediatra, mare de l’escola. Futura xerrada de l’AMPA sobre aquest tema.
 • Recursos humans: convocatòria oposicions Generalitat que pot suposar la fuga del talent entre el cos docent. L’escola motiva i cuida al seu personal per retenir el talent. Aplicació dels mitjans al seu abast per garantir els relleus durant les absències del personal.
 • Memòria 2018-2019: es publicarà durant el segon trimestre del curs.

Torn de paraules

 • Garbí obert: preparació per part del AMPA de les consultes i temes a tractar amb el nou coordinador durant el segon trimestre.
 • Pla estratègic 2020-2025: Es presentarà a partir del proper setembre, amb algunes novetats.
 • Autorització instal·lació aplicacions als dispositius: es reclama a l’escola resposta entorn a la millora del document lliurat a les famílies i el tractament Activitat escolar. Es confirmarà nombre d’autoritzacions signades que s’ha rebut (aprox 70%).
 • Participació enquesta Escola: Baixa participació. Convenient promoure accions que augmentin la implicació de les famílies.
 • Informes preavaluació ESO: famílies que han detectat excés de similituds en alguns apartats de diferents informes. L’escola ho revisarà per garantir les bones pràctiques.
 • Transport sostenible: s’estan treballant noves propostes.

Assemblea General de l’AMPA – 28 de Novembre de 2019

El passat dijous 28 de Novembre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA. Podeu consultar la presentació de l’assemblea en aquest enllaç.

Constituïda a les 17h en segona convocatòria, es van aprovar per majoria absoluta els següents punts.

 • Estat de comptes
 • Pressupost curs 2019-2020
 • Quotes per als nous associats
 • Composició nova Junta
 • Planificació actuacions curs 2019-2020

Des de la Junta de l’AMPA volem agraïr l’assitència a les families associades presents.

AMPA GARBÍ ESPLUGUES

Acta de la reunió de Delegats i Delegades amb la Direcció 10-10-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de delegats i delegades de l’AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 10 d’octubre de 2019.

Resum dels temes tractats

Situació actual i convocatòria oberta a totes les famílies:

Situació actual i proposta de convocatòria oberta a tot el col·lectiu famílies per informar en profunditat sobre les qüestions que han generat inquietuds.

 • Nova organització de la directiva: millor adaptada per l’objectiu de conèixer al alumnat. Es farà una millor comunicació al respecte.
 • Projecte pedagògic:  com base de nous criteris i canvis, sense desviar-se del projecte que defineix a l’Escola.
 • Escrit de resposta de l’Escola insuficient:
  • Horari menjador: canvis fruits d’estudi dels nutricionistes, garantint àpats cada 4 hores. Espai suficient al menjador i horaris a la pràctica similars a cursos anteriors.
  • Colònies 4art i 5è EP: Prioritat a la cohesió del grup amb el seu tutor. Informes favorables dels tutors.
 • Transparència: compromís de millora de les comunicacions i de les plataformes disponibles.
 • Garbí Obert: millora de GO i procés de selecció de nou director/directora.
 • Nivell acadèmic: auditoria externa en matemàtiques i detecció de marges de millora en matemàtiques i llegua castellana.

Altres temes:

 • EI – Ús del raspall de dents i la bata: comunicació de les motivacions a les famílies d’infantil.
 • EP – Ús de les instal·lacions els divendres: resta supeditat a les necessitats de les competicions G.O. i estan obertes per facilitar l’accés a les famílies dels participants.
 • ESO/Batxillerat – ràtios, optatives, tauletes i PC:
  • Ràtio alumnes/professor: resolta amb desdoblaments i contractacions pertinents, un cop s’estabilitzen els alumnes en les optatives.
  • Optatives: manca de varietat, a millorar en curs futurs.
  • Francés i Alemany: aposta pel Francés de qualitat. Alemany introduït més endavant.
 • Gestió de tauletes i PC: millor comunicació a les famílies dels canvis recents i de les pautes d’ús. Donar suport tècnic a les famílies.

Torn de paraules:

 • Espai al menjador: compliment sobrat dels requisits legals.
 • Futur dels projectes Binding i Glifing: no s’abandonen però es revisa la seva adaptació i necessitat.
 • Futur del projecte de Vall d’Hebron per la prevenció del fracàs escolar: Projecte públic finalitzat però es cerca institució que ofereixi el servei.
 • Agrupació comunicacions: s’estudiarà la possibilitat.
 • Incidències menjador: es pren nota i es resolen alguns dubtes.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 9-07-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió de la Junta del AMPA amb la Direcció de l’escola el dia 9 de Juliol de 2019.

Resum dels temes tractats

 • Congrés Escoles Garbí: Satisfacció per la participació del 70% del personal convocat al Congrés. Alta motivació dels assistents que es mostren compromesos amb el projecte i amb la seva millora mitjançant els canvis i adaptacions que es compartiran properament amb tota la comunitat de les Escoles Garbí.
 • Intoxicació: el Departament de Salut de la Generalitat ha anunciat a l’Escola la intenció de centrar-se en casos més urgents i posposar el seguiment del cas. S’emetrà un comunicat per a les famílies amb aquesta informació.
 • Garbí Obert: necessitat de millorar la qualitat de les activitats oferides, especialment en aquelles on s’han rebut queixes i necessitat de millorar la comunicació amb les famílies.
 • Document FAQs: l’AMPA presenta el document amb les respostes a les preguntes que es reben de forma reiterada. L’Escola l’estudiarà i presentarà una proposta vàlida per a les dues escoles.
 • Protocol d’objectes perduts: l’AMPA no disposa de suficient informació sobre recursos i infraestructures per poder redactar un nou protocol d’objectes perduts. l’Escola considera origen de la problemàtica la manca d’etiquetatge del material per part de les famílies i estudiarà i revisarà el protocol a seguir.

Torn de paraules

 • Peticions d’algunes famílies:
  • Petició a l’Escola d’oferiment de places per a persones amb discapacitats al carrer Sant Mateu.
  • Peticions per l’oferiment per part de l’Escola de tallers i formacions per a les famílies en relació amb aquells temes que més els hi puguin interessar.
 • Qüestions burocràtiques impedeixen a l’Escola poder comunicar una data d’inici de les obres del nou Poliesportiu.

Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció 7-05-2019

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta completa de la reunió entre els delegats i delegades de l’AMPA i la Direcció de l’escola el dia 5 de Maig de 2019.

Resum dels temes tractats

 • Enquesta Escola: Resultats satisfactoris per l’escola. Participació força alta (57%). Es publicaran els resultats.
 • Batxillerat Dual: ja compta amb alguns alumnes inscrits als dos centres.
 • Algunes incidències i mancances s’han detectat darrerament al servei de desencotxament dels matins.
 • Incidències professorat difícils de valorar sense fets i dades concretes.
 • Protocol d’objectes perduts: es valora insuficient l’actual protocol d’objectes perduts. Es demana a AMPA redacció d’un nou protocol.
 • Revisió Projecte Drets i Deures: en procés.
 • Darrera reunió de delegats i delegades: oportunitat per donar visibilitat a la feina interna feta per l’escola.

Torn de paraules

 • Es recorda el compromís de delimitació de la montanyeta del camp d’esports. Senyalització actual insuficient.
 • Anunci augment d’hores lectives a 3r d’ESO.
 • Anunci revisió de la utilització de dispositius digitals a l’escola:
  • Revisió del treball que se fa i dels dispositius utilitzats.Control de l’ús dels dispositius a l’aula. Formació a l’alumnat sobre ús racional dels dispositius. Recomanacions a les famílies.
 • Nova app: contractació d’una nova plataforma.

RESUM DE LA XERRADA: Altes capacitats a l’escola

(Podeu descarregar i consultar la presentació que va acompanyar la xerrada en aquest enllaç)

De nou volem agrair a les famílies que van assistir a aquesta darrera xerrada del curs. Aquest és un tema poc conegut i ple de mites, així que va ser molt positiu que algunes famílies el poguessin conèixer i d’altres hi poguessin aprofundir.

Les especialistes en altres capacitats del Centre Kepler, Maria Beltran i Erica Polini, van obrir la xerrada posant a prova als assistents: imaginem-nos a nens amb altes capacitats….

Les falses creences i clixés que envolten el món de les altes capacitats ens porta a imaginar-nos majoritàriament a:

 • Nens (no nenes)
 • Amb ulleres
 • Aplicats
 • Amb interès per la ciència i la tecnologia
 • Àvids lectors
 • Amb alt rendiment acadèmic
 • Introvertits….

Si fem una cerca d’imatges a Google amb les paraules “altes capacitats”, veurem que aquestes creences es reflecteixen a les fotos que se’ns mostren.

En realitat els nens i nenes amb altes capacitats són heterogenis i no sempre les seves capacitats són fàcils d’advertir. Nens i nenes amb baix rendiment acadèmic, extravertits, líders, sense interès en la lectura o la ciència poden ser també nens amb altes capacitats.

Mites vs. Realitats

1.- “No existeixen”

La capacitat intel·lectual de la població, es distribueix seguint una campana de Gauss. Segons això, en tota població hauríem de trobar entre un 5% i un 10% de persones amb altes capacitats, però només està diagnosticat un 2,2% de la població.

La realitat és que sí existeixen, però no sabem detectar-los o alguns dissimulen les seves capacitats per diferents motius.

2.- “Se’ls veu”

Si l’estereotip que rodeja les altes capacitats fos cert, serien fàcilment identificables, però aquesta no és la realitat. Moltes vegades la frase que diuen pares o mestres quan algú els diu que un determinat nen podria tenir altes capacitats és “No ho veig”.

 • No hi ha un tret diferencial per identificar-los.
 • No sempre demostren les seves capacitats:
  • Per falta d’oportunitats.
  • Per falta de suport emocional.
  • Per què ho tapin conscientment, especialment en el cas de nenes i adolescents, que volen formar part del grup i fugen de diferenciar-se. Aquest és el motiu pel qual a partir d’una determinada edat, va disminuint el nombre de nenes diagnosticades respecte al nombre de nens diagnosticats.
 • No existeix cap registre que permeti saber el nombre real d’alumnes diagnosticats.

3.- És una sort / és una desgràcia

Hi ha de tot. El que les altes capacitats tinguin un efecte positiu o negatiu depèn molt del context i de les oportunitat que els hi donem, i de si estem donant resposta a les seves necessitats.

4.- “Intel·lectualment si, però…”

Moltes vegades hi ha un conflicte entre el que perceben els pares i el que perceben i opinen els mestres i escoles. Fins i tot comptant amb un diagnòstic pot haver falta de consens entre mestres i pares.

5.- “Ja avancen sols”

Aquest mite és especialment present a les escoles.

Que un nen amb altes capacitats pugui avançar per si sol, depen del nen i de si troba suport a les seves necessitats.

Els ens amb altes capacitats, aprenen d’una manera diferent. No hi ha prou amb donar-los més continguts o més dificultat, o pot ser fins i tot un contraproduent fer-ho.

Dificultats que poden trobar:

 • No donar el mateix valor a l’esforç.
 • Que els hi costi trobar reptes personals.
 • Tenir baixa tolerància a la frustració.
 • Expectatives a vegades poc realistes, en pensar que tot els hi sortirà a la primera.

6.- “Si els ajudem, els discriminem”

Hi ha por per part dels pares a que etiquetin als seus fills. S’ha de normalitzar el fet de que tots som diferents i poden tenir necessitats diferents.

El més important és que les habilitats d’aquests nens no acabin esdevenint en un problema o una limitació.

Com són les persones amb altes capacitats?

Els poden caracteritzar tantes coses diferents, que només podem estudiar si hi són presents varies característiques de les que solen donar-se en molts d’aquests nens, per iniciar la sospita d’existència d’altes capacitats.

No ho podem saber del cert sense una avaluació.

Un dels trets és la fantasia i la gran capacitat per imaginar, o poder pensar en varies coses alhora. Durant la primària els hi pot anar bé per combatre l’avorriment, però l’hàbit pot esdevenir en un problema durant la secundaria, quan el nivell d’exigència és major i necessitarien estar totalment atents, ja que ells no s’hauran acostumat a mantenir una atenció sostinguda durant un temps determinat.

Altra característica que pot estar pressent és la vivència més intensa de les emocions. Està neurològicament demostrat que el desenvolupament intel·lectual acompanya a un major desenvolupament de les emocions. Quan són més petits els hi poden arribar a ser difícils de gestionar ja que encara no tenen la maduresa necessària.

Diversitat dins les AC: Tipologies

(Classificació del Departament d’Ensenyament).

Es considera que hi ha un o més talents simples, quan s’assoleix una competència del 95% en aquell àmbit.

En quan als talents complexes (talent acadèmic i el artístic/figuratiu), es consideren pressents quan hi ha una competència del 80% o superior.

Quan s’assoleix una competència del 75% o més en tots els àmbits, es classifica com a superdotació.

La precocitat es dona en nens que maduren cognitivament abans que la majoria dels seus companys. Amb els anys, les seves competències s’anivellen amb les de la resta. No es fa diferenciació en el seu tractament ja que mentre hi ha precocitat cognitiva, hi ha alta capacitat i es requereix el mateix tipus d’intervenció.

Els àmbits que reconeix el Departament d’Ensenyament, són mesurables. Existeixen altres tipus de talents que poden fins i tot passar desapercebuts, però no es tenen proves per detectar-los.

Identificació

És important identificar-ho per poder entendre al nen i poder atendre les seves necessitats a tots els nivells: personal, escolar, familiar, acadèmic i social.

És important per al nen (dintre de les possibilitats de la seva edat), saber per què ho fem i els resultats.

Procés d’avaluació

Abans de començar, els pares tenen molts dubtes i preocupacions, per això es fa una primera reunió amb ells abans d’iniciar el procés.

L’avaluació com a tal té lloc durant 4 o 5 sessions, depenent de les necessitats.

La posterior presentació de resultats, és un moment de molts dubtes per part dels pares. La més comú és si el nen ho ha de saber o no.

Aproximadament cada dos anys s’ha de re-avaluar. Això és especialment important si aquesta avaluació s’ha realitzat en nens petits

Què és fa a la pràctica?

Depèn del que li cal a cada nen, la intervenció pot ser:

 • educativa: coordinant-se amb l’escola per trobar la millor manera de motivar-lo.
 • personal: ajudant-lo en el seu auto-coneixement, saber per què és com és, treballar l’autoestima o l’excés de perfeccionisme, per exemple.
 • social: treballant les relacions amb els iguals, capacitat de lideratge, empatia, etc.

La presentació va acabar amb el visionat de part d’un vídeo, on nens amb altes capacitats comparteixen algunes de les seves experiències i sentiments.

(Podeu descarregar i consultar la presentació que va acompanyar la xerrada en aquest enllaç)

Preguntes dels assistents

A quina edat es pot fer una avaluació d’altes capacitats?

Quan hi ha sospita d’altes capacitats, es pot avaluar des dels 2 anys en endavant, però la gran majoria de les avaluacions s’inicien a partir dels 7-8 anys.

Quin tipus d’intervencions es fa a Garbí?

(Direcció Garbí) La intervenció és individualitzada, amb contractes didàctics, la intervenció del DOP, col·laborant amb entitats, amb grups reduïts de treball….

(DOP) També amb propostes com la setmana de la ciència, que té un impacte positiu a nivell genèric, per a tots els nens de l’escola. Sempre es treballa cas per cas. Fent també acompanyament emocional.

(Kepler) Quan es fan propostes, s’intenta casar els recursos de cada escola amb les necessitats del nen. Moltes vegades l’aplicació de determinades propostes pot anar bé a tots els alumnes.

Quin % d’avaluacions positives hi ha?

Les avaluacions positives que es fan al centre podrien estar al voltant del 80%. És pot donar el cas de que hi hagi un fals negatiu (per què es té un mal dia, o no hi ha col·laboració) però no pot haver falsos positius.

Fins als 9 o 10 anys el nombre de nenes que venen a ser avaluats és igual al nombre de nens. A partir d’aquesta edat, el nombre de nenes que venen a diagnosticar-se per primera vegada, comença a minvar . Això es degut a que durant l’adolescència les nenes intenten no destacar de la resta de companys, no mostren les seves capacitats i això les fa passar desapercebudes.

Quins problemes solen aparèixer si no hi ha intervenció?

Sol haver problemes de focalització i atenció en no estar acostumats a mantenir-la sostingudament durant les classes.

És recomanable que els hi expliquem moltes coses o és millor frenar-los?

L’important és que siguin els nens els qui marquin el ritme del seu aprenentatge. Podem fer que ells mateixos hagin de buscar la informació, però mai devem negar-nos a donar-los la oportunitat d’aconseguir-la.

Què és el que ha de tenir una escola per poder donar una resposta correcta a les altes capacitats?

El que hi hagi un DOP a l’escola ja dona una idea de que hi ha una preocupació i atenció cap a la diversitat.

El mapa de les escoles més facilitadores amb les altes capacitats canvia d’un any a l’altre, degut a que algunes es relaxen i d’altres posen en marxa programes per millorar l’atenció a la diversitat.

XERRADA: Altes capacitats a l’escola

Data xerrada: Dijous 13 de Juny de 2019.
Hora: 18:30h.
Lloc: Menjador de l'escola.
Preu: Gratuït per a famílies sòcies de l'AMPA, 5€ per families no sòcies.
Inscripció: clicant AQUÍ

Animem a totes les famílies que no coneguin el món de les Altes Capacitats a assistir a la darrera xerrada del curs en què tractarem aquest tema. Segons els experts, la taxa de població amb altes capacitats podria arribar  al 20% però només un 2% està diagnosticada. Això es deu a la imatge preconcebuda que tenim de què les persones amb altes capacitats han de mostrar un perfil concret (el del nen superdotat molt aplicat i amb interès per tot) , deixant així de banda molts nens amb talents o amb altres perfils de superdotació. Molts tenen problemes a l’escola a llarg termini per una educació que no s’adequa a les seves necessitats o per una manca d’estímuls o continguts, que els fa buscar una forma de distreure’s durant la jornada escolar. Acaben així sent catalogats de ganduls, moguts … o sent víctimes del fracàs escolar.

Xerrada informativa AC 2019f

(descarregar el fullet de la Xerrada)

Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (AC) tenen un estil i un ritme d’aprenentatge diferent al de la major part dels seus companys i també trets de personalitat i sensibilitat sovint característics. Requereixen i mereixen un acompanyament que tingui en compte les seves necessitats, ja que el seu potencial pot veure’s limitat o, fins i tot, tornar-se en contra seu si no reben l’atenció adequada.

Nens i nenes curiosos, entusiastes per l’aprenentatge, inquiets i amb facilitat per experimentar i descobrir poden observar-se dispersos, avorrits, acomodats, frustrats o amb baix rendiment acadèmic si no es posen en pràctica mesures d’intervenció educativa encaminades a cobrir aquells aspectes que precisament la seva capacitat els pot impedir desenvolupar: l’esforç, la perseverança, la constància, l’hàbit de treball, l’orgull o la
tolerància a la frustració.

Ens apropem al món de les altes capacitats per tal de comprendre qui són, com són i per què i com convé atendre les seves necessitats, tant personals com educatives.

Xerrada impartida per Maria Beltran i Erica Polini, psicòlogues del
Centre Kepler, especialistes en altes capacitats.

Podeu consultar més informació a: http://centrekepler.com/

Us esperem el proper dijous, 13 de juny de 2019, a les 18.30 hores al menjador de l’escola, en la que serà la darrera xerrada del curs 2018-2019.

Cost de l’activitat:

 • 0 euros – Famílies sòcies AMPA
 • 5 euros – Famílies NO sòcies AMPA

INSCRIPCIÓ A LA XERRADA

Podeu inscriure-us  mitjançant el formulari que trobareu clicant AQUÍ o copiant aquesta adreça al vostre navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHDcU5sFQhuTf3gN2idIDL0hoPW9nBniaLSFLJi733w8vXTA/viewform

Data Límit inscripció: el mateix dia de la xerrada.

Nota: En cas d’estar interessat/a en associar-te a l’AMPA GARBI (Quota per associar-se: 0 euros) fes clic a: https://ampagarbiesplugues.com/fer-se-soci/

AMPA GARBÍ Esplugues

Document de la xerrada del 15-05-2019: ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN L’ETAPA ESCOLAR

Podeu descarregar aquí, el document que va acompanyar la xerrada del 15 de maig de 2019, a càrrec de la nutricionista de l’escola, en la qual la Sra. Anna Paré Vidal ens va explicar els criteris que es fan servir per elaborar els menús de l’escola.

Pròximament l’escola difondrà el vídeo de la xerrada.

XERRADA a càrrec de la nuticionista de l’escola: ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN L’ETAPA ESCOLAR

 

Data xerrada: Dimecres 15 de Maig de 2019.
Hora: 18:30h.
Lloc: Menjador de l'escola.
Preu: Gratuït per a famílies sòcies de l'AMPA, 5€ per families no sòcies.
Inscripció: clicant AQUÍ

 • Què és l’alimentació saludable?
 • Recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
 • Novetats
 • Esmorzars i berenars
 • Festes infantils saludables
 • Petits canvis per menjar millor
 • A menjar se n’aprèn menjant
 • A casa ho estem fent bé?

 

Us convidem a aquesta xerrada anirà a càrrec de l’actual nutricionista de l’escola, la Sra. Anna Paré Vidal, Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Llicenciada en Farmàcia.

Crec en l’educació alimentària i en fomentar hàbits de vida saludables no només per a prevenir o tractar malalties sinó també per a tenir un envelliment saludable i una bona salut mental, amb un pes adequat, activitat física i mental, un bon rendiment i sentir-se millor física i anímicament.

 

Podeu consultar més informació sobre la Sra. Parè en els següents enllaços:

 

Us esperem el proper dimecres, 15 de maig de 2019, a les 18.30 hores al menjador de l’escola, en la segona xerrada d’aquest curs.

Cost de l’activitat:

 • 0 euros – Famílies sòcies AMPA
 • 5 euros – Famílies NO sòcies AMPA

 

INSCRIPCIÓ A LA XERRADA

Podeu inscriure-us  mitjançant el formulari que trobareu clicant AQUÍ o copiant aquesta adreça al vostre navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/1i3tD2dd1DoNYdbcoMeUaO2G1FPlrHALuFrGQUOIbkJo/viewform

Data Límit inscripció: el mateix dia de la xerrada.

 

Nota: En cas d’estar interessat/a en associar-te a l’AMPA GARBI (Quota associat: 0 ,- euros) fes clic a: https://ampagarbiesplugues.com/fer-se-soci/

 

No dubteu en apuntar-vos!

AMPA GARBÍ Esplugues