Projecte educatiu de centre (PEC) de l’Escola

Us podeu descarregar en aquest enllaç el Projecte educatiu de centre, o PEC, de la nostra escola.